บทความและข้อมูลที่น่าสนใจ

เครื่องทดสอบ Tachometer – BTS

เครื่องทดสอบ Tachometer – BTS

เครื่องทดสอบ Tachometer หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Odometer เป็นเครื่องที่ใช้ทดสอบว่า อุปกรณ์ Tachometer นี้ยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่ โดยปกติ อุปกรณ์ Tachometer ในตัวรถไฟฟ้า จะทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปยัง ระบบควบคุมความปลอดภัย ATC ซึ่งสามารถทำให้รู้ข้อมูลต่างๆของตัวรถได้

งานติดตั้ง Anti Skimmer – TMB

งานติดตั้ง Anti Skimmer – TMB

ประเภทงาน : งานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการขโมยข้อมูลบัตร ATM (Anti Skimmer) ผู้ว่าจ้าง : บริษัท พิษณุ จำกัด รายละเอียดงาน :  งานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการขโมยข้อมูลบัตร ATM หรือเรียกว่า Anti Skimmer ก็เป็นหนึ่งใน งานรับเหมางานไฟฟ้า ของโตการช่างที่ให้บริการลูกค้า และก็เป็นผลงานที่สามารถสร้างความสบายใจให้กับลูกค้าจน โตการช่าง ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารต่างๆ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ Anti Skimmer เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้าของธนาคารที่มาใช้บริการ ATM โดยงานติดตั้งอุปกรณ์ Anti Skimmer ล่าสุด โตการช่าง ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท พิษณุ จำกัด (IBM) ให้รับช่วงต่อสำหรับงานติดต่อ Anti Skimmer และด้วยความมืออาชีพในด้านงานรับเหมางานไฟฟ้าและความยืดหยุ่นสูง ก็ทำให้ โตการช่าง สามารถส่งมอบงานให้กับ บริษัท พิษณุ จำกัด ให้ทันต่อเวลาที่กำหนด สนใจติดตั้ง อุปกรณ์ Anti Skimmer ติดต่อคุณเรืองเดชContinue Reading งานติดตั้ง Anti Skimmer – TMB