เครื่องทดสอบ Tachometer – BTS

ประเภทงาน : เครื่องทดสอบอุปกรณ์ Tachometer ( Tachometer Simulate Test)

ผู้ว่าจ้าง : บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (บีทีเอส)

รายละเอียดงาน : เครื่องทดสอบ Tachometer หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Odometer เป็นเครื่องที่ใช้ทดสอบว่า อุปกรณ์ Tachometer นี้ยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่ โดยปกติ อุปกรณ์ Tachometer ในตัวรถไฟฟ้า จะทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปยัง ระบบควบคุมความปลอดภัย ATC ซึ่งสามารถทำให้รู้ข้อมูลต่างๆของตัวรถได้ เช่น ความเร็วในการเดินรถเท่าไหร่ ตำแหน่งอยู่ที่ไหน เป็นต้น และประโยชน์ของ เครื่องทดสอบ Tachometer นี้ก็จะช่วยให้บริษัทประหยัดงบประมาณและอำนวยความสะดวก ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Tachometer

ภาพตัวอย่างงาน :